Oprema i kadar ordinacije "dr Baškot"

Specijalistička ordinacija za nuklearnu medicinu "dr Baškot" se nalazi u ulici Vojvode Stepe 347 b, u Beogradu. Ordinacija poseduje sve neophodne prateće elemente i instrumentne za izvođenje svih vrsta dijagnostičkih procedura koje su u paleti nuklearne dijagnostike.

Ordinacija "dr Baškot" poseduje gama kameru DIACAM - Siemens, kameru predzadnje generacije sa veoma dobrim karakteristikama u smislu izvanredne uniformnosti i rezolucije dobijene dijangostičke slike. Poseduje veoma moderan softver progam za rekonstrukciju i obradu dobijenih podataka na gama kameri. Time je ova ordinacija osposobljena da izađe u susret najkomplikovanijim dijangostičkim procedurama iz nuklearne medicine isto tako i zahtevima lekara specijalista kojima su neophodne ove informacije.

Posebno naglašavamo i nuklearnu kardiologiju koja je danas nezamenljiva ne invazivna procedura u ispitivanju kako ranog dijagnostikovanja ishemijske bolesti srca tako i praćenja terapijskog efekta danas veoma često primenljive interventne kardiologije tzv. Perkutana korornarna intervencija sa ili bez implantacije stenta.