Usluge i cenovnik

DIJAGNOSTIČKE METODE CENE (rsd)
1. SPEKT MIOKARDA OPTEREĆENJE 16.920
2. RADIONUKLEIDNA VENTRIKULOGRAFIJA - EF 9.960
3. ISTISNA FRAKCIJA DIPRIDAMOL 12.770
4.SCINTIGRAFIJA SKELETA (KOSTI)9 500
5.STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA DMSa4.800
6.DINAMSKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA DTPa6.200
7.INDIREKTNA MIKCIONA CISTOURETEROGRAFIJA 7.000
8.DINAMSKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA - KAPTOPRIL10.500
9.SCINTIGRAFIJA JETRE6.200
10.SCINTIGRAFIJA KRVNIH PROSTORA JETRE - BLOOD POOOL11.500
11.RADIONUKLEIDNA FLEBOGRAFIJA 9.390
12.SCINTIGRAFIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 99mTc4.000
13.SCINTIGRAFIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 131J3.950
14.SCINTIGRAFIJA CELOG TELA 131J13.000
15.SCINTIGRAFIJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA 7.580
16.SCINTIGRAFIJA PARATIROIDNE ŽLEZDE12.000
17.SCINTIGRAFIJA PLUĆA5.690
18.IMUNOSCINTIGRAFIJA INFEKCIJA12.000
19.DINAMSKA SCINTIGRAFIJA JEDNJAKA7.400
20.SCINTIGRAFIJA MOZGA10.050
21.SCINTIGRAFIJA SRŽI NADBUBREGA - MIBG19.200
22.SCINTIMAMOGRAFIJA10.000
23.SCINTIGRAFIJA KRVAVLJENJA U TRBUHU - MEKEL11.050
24.LEČENJE HYPERTHYREOSIS17.800
25.LEČENJE TOKSIČNOG ADENONA21.500

Važeći cenovnik za 2018. godinu